جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل نوشته_صائب تبریزی

صائب تبریزی

غافلی از حال دل ترسم که این دیوانه را
دیگران بی صاحب انگارند و تعمیرش کنند
صائب تبریزی

ای کاش_ اموزنده

پستی

ای کاش انسانها همانقدر که از ارتفاع میترسیدند از پستی هم میترسیدند …!

دلتنگی حرف هایت که به آن تکیه کرده بودم

دلتنگی

هنوز هم دلم تنگ می شود
برای محض حرف زدنت
و برای تکیه کلامهایت
که نمی دانستی فقط کلام تو نبود
من هم به آنها …
تکیه داده بودم

دلنوشته_عاشقانه

گلوله

حال مرا گلوله ای می داند
که فقط می خواهد
در قلب کسی بنشیند…

کم دارم حضور تو را

چای

کم دارم حضور تو را

کنار عطر دو چای دارچین

و شب نشینی دو نفره

نا اتنهای شب

و ارام گرفتن در اغوشت

تو را عجیب….

کم اوردام!!!!