جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من آن ابرم….

من آن ابرم

من آن ابرم
که میخواهد ببارد…

هوشنگ ابتهاج

با یک دلِ غمگین، به جهان شادی نیست…

با یک دلِ غمگین، به جهان شادی نیست

با یک دلِ غمگین،
به جهان شادی نیست
تا یک دهِ ویران بود،
آبادی نیست
تا در همه‌ی جهان
یکی زندان هست
در هیچ کجای عالم،
آزادی نیست
اسماعیل خویی

دلتنگی میان وجودت زبانه می‌کشد…

تمام غروب‌های جمعه‌ای که به دلت آشناست

دلتنگی
میانِ وجودت زبانه می‌کشد
وقتی
تمام غروب‌های جمعه‌ای که به دلت آشناست،
تنها یک تشابهِ اسمی‌ست با
نبودن‌های کسی که دیگر نیست..

جمعه است تقویم ها چکاره اند؟

جمعه است تقویم ها چکاره اند؟

گاهی
از شدتِ دلتنگی می شود فهمید
که
جمعه است
تقویم ها چکاره اند؟
لیلا کردبچه

امروز جهان تعطیل است …

امروز جهان تعطیل است ...

امروز جهان تعطیل است …

تو اما فکر میکنی این یه جمعه معمولی است …
و تمام مردم دنیا با تو هم عقیده اند ..
حق با شماست …
اتفاق مهمی نيافتاده اصلا
من برای تو دلتنگم …