جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من تکه‌تکه از دست رفتم…

من تکه‌تکه از دست رفتم

من
تکه‌تکه از دست رفتم؛
در روز روزِ زندگی‌ام…

حسین پناهی

کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند…

کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند

اگر دلیل دوستی ها صرفا دانش آدمها باشد،

کتابخانه ها بهترین دوست در دوستی اند.

چرا که پای دلت را لگد نمی کنند و قند و چاییت را هدر نمی دهند و به موقع ساکتند و به موقع حرف می زنند
حسین پناهی

من زندگی را دوست دارم….

من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم

من زندگی را دوست دارم
ولی از زندگی دوباره میترسم!
دین را دوست دارم
ولی از کشیش ها میترسم!
قانون را دوست دارم
ولی از پاسبانها می ترسم!
عشق را دوست دارم
ولی از زن ها می ترسم!
کودکان را دوست دارم
ولی از آینه می ترسم!
سلام را دوست دارم
ولی از زبانم می ترسم!
من می ترسم، پس هستم
اینچنین می گذرد روز و روزگارمن!
من روز را دوست دارم
ولی از روزگار می ترسم!
حسین پناهی

انتهای ظلمانی تاریخ…

انتهای ظلمانی تاریخ

نیمی در تاریکی
نیمی در نور ،
دست دراز می كنم و
در انتهای ظلمانی تاریخ
گهواره تموچین را تکان می دهم !
به راستی آیا
نجابت اسب ستودنی است
یا ذکاوت آدمی ؟
حسين پناهي

دلنوشته_ حسین پناهی

حسین پناهی

هیچ گاه دل آنان که بیصدا گریه می کنند را نشکنید
اینها کسی را برای پاک کردن اشکهایشان ندارند…

 حسین پناهی