جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روياها نيز پير می ‌شوند…

روياها نيز پير می ‌شوند

روياها نيز پير می ‌شوند
اما كشان كشان و پيوسته پيش می ‌آيند
پا به پای من كه از ديرباز
دست در دست‌ شان داشته ‌ام
از ما كدام‌ يک پيش‌تر از پای خواهيم افتاد
روياها كه سايه‌‌ ام می ‌انگارند
يا من
كه واقعيت ‌شان پنداشته‌ ام
شهاب مقربین

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir