جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مسير دست هاي كودكانه ات را عوض كند…

چگونه ميتوانم در جواب بچه اي ٥ ساله كه مادرش را ميان دست فرشته ها و پرستار ها در كشمكش ميبيند

مي توانستي تصادفي باشي بعد از عبور من
يا قاصدكي ، مسير دست هاي كودكانه ات را عوض كند
ميتوانستي دير تر برسي يا زود تر رد بشوي
اما وقتي بدون توصيه ي خدا يا وساطت منت دار ِ تقدير
در ميان هفتاد سال راكد من، در درست ترين ثانيه رسيده اي
چگونه ميتوانم در جواب بچه اي ٥ ساله كه مادرش را
ميان دست فرشته ها و پرستار ها در كشمكش ميبيند
بگويم معجزه وجود ندارد؟؟ چگونه….

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir