جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مادرم، هرگز موى بلند نداشت

مادرم، هرگز موى بلند نداشت

پدرم ميگفت: زن بايد گيسوانش بلند و چشمانش سياه باشد!
مادرم، هرگز موى بلند نداشت
و چشمانش رنگ دلخواه پدرم نبود..!

مادرم ميگفت: زيبايى براى مرد نيست..!!
مرد بايد ،دستهايش زمخت ،
و گونه هايش آفتاب سوخته باشد..!
پدرم ،زيبا و جذاب بود،
نه دستان زمختى داشت و نه گونه هاى آفتاب خورده..!

ولى هرگز نگفتند،
كه زن بايد عاشق باشد،
و مرد لايق..!
عشق را سانسور كردند..!

من سالها جنگيدم
تا فهميدم كه بى عشق ،
نه گيسوان بلندم زيباست و نه چشمان سياهم..!
و نه مردى با دستان زخمت و گونه آفتاب سوخته ،
خوشبختيم را تضمين ميكند..!

منبع : https://textdooni.ir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir