جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روزانه_گوته

روزانه

هر کس باید  روزانه یک اواز بشنود

یک شعر خوب بخواند

و در صورت امکان

چند کلمه حرف منطقی بزند

گوته