جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گفته های زندگی_ البرت اینشتین

اموزنده

همه ی افراد با استعداد هستند، اما اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت بسنجید،

آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند که یک بی دست و پای احمق است.

 آلبرت اینشتین