جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چرا محو تماشای منی؟

مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

گفته بودی که:چرا محو تماشای منی؟
آنچنان مات که یکدم مژه بر هم نزنی!»
مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود
ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی ..

فریدون مشیری