جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گستاخی خیالم را ببخش…

یادت را رها نمی کند

گستاخی خیالم را ببخش
که حتی
لحظه ای …
یادت را رها نمی کند!
احمد شاملو