جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

همیشه آخر همه چیز خوب میشه

همیشه آخر همه چیز خوب میشه

همیشه
آخر همه چیز خوب میشه
اگه نشد, هنوز آخرش نرسیده …!

 چارلی چاپلین

دنیا آنقدر وسیع است…

دنیا آنقدر وسیع است

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست.
به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید.
 چارلی چاپلین