جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فراموش نمى شوند….

فراموش نمى شوند

فراموش نمى شوند
پدرانى كه مُرده اند
و مادرانى كه با مرگ ِ آن ها
دفن شدند…

پدر_ دل تنگی

پدر

می‌بوسم غمِ نگاهِ کودکی را که
از پدر
نه خودَش را دارد
نه روزش را