جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عشق راهی‌ست برای بازگشت به خانه…

من همان سربازم که در وسط میدان جنگ محبوبش را فراموش نکرده است

عشق
راهی‌ست برای بازگشت به خانه
بعد از کار
بعد از جنگ
بعد از زندان
بعد از سفر
بعد از …

من فکر می‌کنم
فقط عشق می‌تواند
پایان رنج‌ها باشد
به همین خاطر
همیشه آوازهای عاشقانه می‌خوانم

من همان سربازم
که در وسط میدان جنگ
محبوبش را فراموش نکرده است.

رسول یونان

تو خصوصی ترین نیاز منی…

زن ها اگر بخواهند مى توانند تن خويش را در آغوش فشرده و خود را دوباره به دنيا بياورند اِديپ جانسِوِر

 تو خصوصی ترین نیاز منی
که در گلویم
با سیلی سکوت
سرخ
نگه ات داشته ام….

ستاره انصاری