جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر چیزی را نفهمیده انکار کردن…

هر چیزی را، نفهمیده، انکار کردن

 هر چیزی را،
نفهمیده،
انکار کردن، 

رویه‌ی دیگر،
همان تعصبی است،
که در عوام سراغ داریم،
که خیلی چیزها را،
نفهمیده،
باور دارند…”

دکتر شریعتی