جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر زنی را نیافته‌ای که با رفتنش…

یا ریخته پای گلدان‌هاش باقی را هم گذاشته توی کمد برای روز مبادا.

اگر زنی را نیافته‌ای که با رفتنش
نابود شوی
تمام زندگی‌ات را باخته‌ای
این را
منی می‌گویم
که روزهایم را زنی برده است جایی دور
پیچیده دور گیسوانش
آویخته بر گردن
سنجاق کرده روی سینه
یا ریخته پای گلدان‌هاش
باقی را هم گذاشته توی کمد
برای روز مبادا.
رضا ولی زاده

پنجره‌ها بهترند….

پنجره‌ها بهترند

پنجره‌ها بهترند
لااقل می‌شود
پرنده‌ای را دید که رد می‌شود
به جای چهاردیوار

اورهان ولی‌کانیک

کوچه های قدیمی را باریک می ساختند…

کوچه های قدیمــی را باریک می ساختند

کوچه های قدیمــی را باریک می ساختند
تا آدم ها به هم نزدیکتر شوند . . .
حتــی در یک گذر
اما
اکنون چقدر آواره ایم در این همه اتوبان سرد !!

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش…

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش

هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش!
گاهی در انتهای خارهای يک کاکتوس، به غنچه‌ای میرسی که زندگيت را روشن میکند!
 خورخه لوئیس بورخس

پای این بهار زود به خانه ی ما باز شد…

بی آنکه بوی تو را بشنوم

پای این بهار
زود به خانه ی ما باز شد
ما هنوز
ماهی های سرخ را زندانی می کنیم
گندم ها را برای گندیدن سبز می کنیم
لباس دل را تازه نمی کنیم
ما هنوز
تحول را یاد نگرفته ایم…
می ترسم بهار بیاید و
عید نباشد
.
پای بهار
زود به خانه ی ما باز شد

سجاد باقرزاده