جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اينكه به تو پشت كرده و مى روم….

تورگوت اويار

اينكه به تو پشت كرده و مى روم
براى ديدن روزهاى بهتر نيست
براى نديدن روزهايى ست
كه شايد از اين هم بدتر باشند
 تورگوت اويار

تو آن نيستى که بيادت بياورم…

تو آن نيستى که بيادت بياورم

تو آن نيستى
که بيادت بياورم

تو آن هميشه اى که
بيادم ميمانى