جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اميدوارم داشته هایتان چنان پر رنگ شوند….

اميدوارم داشته هایتان چنان پر رنگ شونــد

 اميدوارم
داشته هایتان چنان پر رنگ شونــد

که غـم نداشته هایتان

آزارتان نــدهــد

روزتون سرشار از موفقيت

یادتون نره با لبخند زیباترید.

صبح جمعه ی شما بخیر و شادی

 

چقدرصبح رادوست دارم…

چقدرصبح رادوست دارم

چقدرصبح رادوست دارم

نفس عمیق می ڪشم

وبایڪ”بسم الله”

روزم را آغاز میڪنم

و بہ شڪرانہ هرآنچہ خدایم داده

شادمانم ومهرباني میڪنم

ڪہ خدا مهربانے را دوست دارد

 

صبحتان نورانی….

صبحتان نورانی

 صبحتان نورانی
و رنگين تر از رنگين کمان

روزتان فرخنده
و از مهربانی جاودان

قلبتان سرشار از
آرامشی زيبا شود

خنده باشد هديه ی
امروز بر رخسارتان