جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خدایا به هر کس دوست میداری…

بچشان که دوست داشتن هم از عشق بالاتر است

خدایا به هر کس دوست میداری،
بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است.
و هر که را بیشتر دوست میداری،
بچشان که دوست داشتن هم از عشق بالاتر است.
دکتر شریعتی