جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یک چیز را از آب بیاموز…

مانند صخره نباش

یک چیز را از آب بیاموز :
آب با دیواره های سنگی بزرگی برخورد می کند ، اما با آنها مبارزه نمی کند .

در سکوت جریان می یابد و به آرامی به راهش ادامه می دهد ، اگر سنگ خیلی بزرگ باشد از کنارش رد می شود ،

اما کم کم … گرانیت در آب حل می شود سنگهای بزرگ به سنگریزه تبدیل می شوند .
در نهایت آب برنده می شود . و این زیبایی انرژی زنانه است .
مانند صخره نباش ! مانند آب باش ! ” نرم و زنانه باش ” و پیروزی از آن توست .

وقتی می گویم آب شو منظورم همین است : حل شو . آب تهاجمی نیست ،

مبارزه نمی کند ، راهش را بدون مبارزه پیدا می کند ، پیروزی بدون تسلط یافتن .

 

روزی تفکرم این بود…

با همرده خودت دوستی کن و به پایینتر از خودت دورادور بیاموز

روزی تفکرم این بود که
انسان باید همه نوع دوستی
داشته باشد !!!
از دکتر و مهندس گرفته تا
بیسواد و پایین تراز خود
و
آنهایی که با پایینتر از خودشان
دوست نیستند انسانهایی متکبر و از خودراضی هستند که به دیگران
فخر میفروشند !!!
با این تفکر انواع دوستها را داشتم
تا اینکه گذشت زمان بهم ثابت کرد
کبوتر با کبوتر
باز با باز
کند همجنس با همجنس خود
پرواز …!!!
و باز هم گذشت زمان بهم ثابت کرد :
از بالاترازخودت بیاموز
با همرده خودت دوستی کن
و به پایینتر از خودت دورادور بیاموز !!
و این فخر و تکبر نیست رسم انسانیت است …