جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روزی تفکرم این بود…

با همرده خودت دوستی کن و به پایینتر از خودت دورادور بیاموز

روزی تفکرم این بود که
انسان باید همه نوع دوستی
داشته باشد !!!
از دکتر و مهندس گرفته تا
بیسواد و پایین تراز خود
و
آنهایی که با پایینتر از خودشان
دوست نیستند انسانهایی متکبر و از خودراضی هستند که به دیگران
فخر میفروشند !!!
با این تفکر انواع دوستها را داشتم
تا اینکه گذشت زمان بهم ثابت کرد
کبوتر با کبوتر
باز با باز
کند همجنس با همجنس خود
پرواز …!!!
و باز هم گذشت زمان بهم ثابت کرد :
از بالاترازخودت بیاموز
با همرده خودت دوستی کن
و به پایینتر از خودت دورادور بیاموز !!
و این فخر و تکبر نیست رسم انسانیت است …