جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

راز آرامش رها کردن ذهن از نگرانی‌هاست

قدرتی بالاتر از همه وجود داره

راز آرامش ،
رها کردن ذهن از نگرانی‌هاست

یادت نره،
قدرتی بالاتر از همه وجود داره
که حواسش به همه چیز هست
پس بهتر نیس که همه چیز رو به اون بسپاری و آروم باشی…؟

شبتون آروم

پروردگارا به خواب عزیزانم آرامش….

پروردگارا به خواب عزیزانم آرامش

پروردگارا

به خواب عزیزانم آرامش

به بیداریشان آسایش

به زندگیشان عافیت

به عشقشان ثبات

به مهرشان وفا

به وجودشان صحت عطافرما

همگی شبتون بخیر دوستان عزیز