جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خوش آهنگی بزن…

خوش آهنگی بزن

 ملودی صبح را
خوش آهنگی بزن
لمس کن انوار خورشید را
آوای پرنده گان عاشق را
باور دار رویش زمین را
امروز را بهارانه نقش بزن
با گفتن :سلام ،صبحت بخیر