جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

شبتون آروم ودرپناه خدا…

شبتون آروم ودرپناه خدا

می‌خواستم زیباترین کلامهارابرایتان بنویسم
اماپنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست
تقدیم به کسانیکه شکفتن هیچ گلی زیباترازلبخندآنهانیست.

شبتون آروم ودرپناه خدا