جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

یک چیز را از آب بیاموز…

مانند صخره نباش

یک چیز را از آب بیاموز :
آب با دیواره های سنگی بزرگی برخورد می کند ، اما با آنها مبارزه نمی کند .

در سکوت جریان می یابد و به آرامی به راهش ادامه می دهد ، اگر سنگ خیلی بزرگ باشد از کنارش رد می شود ،

اما کم کم … گرانیت در آب حل می شود سنگهای بزرگ به سنگریزه تبدیل می شوند .
در نهایت آب برنده می شود . و این زیبایی انرژی زنانه است .
مانند صخره نباش ! مانند آب باش ! ” نرم و زنانه باش ” و پیروزی از آن توست .

وقتی می گویم آب شو منظورم همین است : حل شو . آب تهاجمی نیست ،

مبارزه نمی کند ، راهش را بدون مبارزه پیدا می کند ، پیروزی بدون تسلط یافتن .

 

عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند…

می خواستم همه‌ کارهایم را بکنم و سرِ فرصت به دنبال او برو

می خواستم همه‌ کارهایم را بکنم و سرِ فرصت به دنبال او بروم.
می‌خواستم اول دنیا را عوض کنم، کتاب‌ هايم را بنویسم، اسم و رَسم به هم بزنم، برنده شوم

و بعد با دست های پُر به دنبالش بروم.

خبر نداشتم که “عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند” و خط بطلان می‌کشد روی آنها که حسابگر و ترسو و جاه‌ طلب اند!
گلی ترقی

پس کی در آغوش میگیری مرا…

من به آغوش تو پناه آورده ام

من به آغوش تو پناه آورده ام
به گمنامی قاصدکی
که از دستان کودکی ام رها شد
ودر جستجوی دروازۀ محبت،
تو را یافتم…..
پس کی در آغوش میگیری مرا…!؟