جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بیا وداع کنیم خان برارم…

کینه ی تو به کار این دنیا بیشتر می آید تا عشق من

بیا وداع کنیم خان برارم
بیا وداع کنیم
اگر بنا باشد کسی از ما بماند
همان به که تو بمانی
کینه ی تو به کار این دنیا بیشتر می آید تا عشق من

كليدر – محمود دولت آبادی