جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

واجب‏تر از نان شب….

یکی که آدم باهاش درد دل کند! کسی که آدم را درک کند!

هنری: «اگر گفتی آن چیست که برای هر کسی واجب است، حتی واجب‏تر از نان شب؟»

الین: «خوشبختی است؟»

هنری: «البته که خوشبختی است! امّا کلید خوشبختی چیست؟»

الین: «ایمان به خدا؟ امنیت نیست؟ سلامتی چی عزیزم؟»

هنری: «توی نگاه غریبه‏ های توی خیابون که دقیق می‏شوی، به هرجا که چشم می‏‌گردانی توی نگاه‏ها چه حسرتی می‌بینی؟»

الین: «خودت بگو هنری، من دیگر عقلم به جایی قد نمی‌‏دهد.»

هنری: «یکی که آدم باهاش درد دل کند! کسی که آدم را درک کند! همین.»