جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر چه دارم یا ندارم هیچ هیچ….

چون حبابی هر چه دارم هیچ هیچ

هر چه دارم یا ندارم هیچ هیچ
ابر پُر بارم، نبارم هیچ هیچ
از تهی سرشار و از خالی پرم
چون حبابی هر چه دارم هیچ هیچ
قیصر امین پور