جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حرف دل_ دلتنگی

پرنده

تعجب می‌کنم ..
چه‌طور انبوه غمی که در دل پرنده هست،
داخل قفس جا می‌گيرد!

احمد شاملو