جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آرزو می کنم که خنده ات ….

آرزو می کنم که خنده ات تنها به عادت مرسوم " عکس گرفتن " نبوده باشد... ! و تو خندیده باشی در لحظه از ته دل... "یغما گلرویی "

آرزو می کنم
که خنده ات
تنها به عادت مرسوم
” عکس گرفتن “
نبوده باشد… !
و تو
خندیده باشی
در لحظه
از ته دل…

یغما گلرویی 

عشق که به ثانیه شمردن نیست…

عشق که به ثانیه شمردن نیست

عشق که به ثانیه شمردن نیست،
چنگ زدن به هر فرصت است…

شهریار وقفی پور