جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پاييز فصل قشنگي ست….

پاييز فصل قشنگي ست

پاييز فصل قشنگي ست،
درختان شعر مي گويند
و زمين را پر از واژه مي كنند…

مثل یک باران پاییزی…

مثل یک باران پاییزی

مثل یک جریان موسیقی
مثل یک باران پاییزی
ناگهانی بودنت عشق است.
سید علی میرافضلی