جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هر صبح گنجشکی…

هر صبح گنجشکی

هر صبح گنجشکی، لب ایوان خانه
سـر می ‌دهد آوازهـایی شـادمانه
او می‌ سراید تا فضای صبحدم را
هر لحظه رنگین‌تر کند با هر ترانه
فریدون مشیری

دل من دیر زمانیست که می پندارد ….

دل من دیر زمانیست که می پندارد

دل من دیر زمانیست که می پندارد :
دوستی نیز گلی است، مثل نیلوفر و ناز، ساقه ترد و ظریفی دارد
بی گمان سنگدل است آنکه روا میدارد جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد.

 فریدون مشیری