جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کوچه های خیس _ عاشقانه

بارونی

کوچه های خیس “حافظـه ی خوبـی” دارند !
می توانی زیرِ تمامِ حرفهایت بزنی
حتی می توانی وجودش را انکار کنی
اما…. یک کوچه پر از خاطرات و نم نمِ باران
کافیست تا بدانی که
هیچ وقت “دروغگـوی خوبـی” نبوده ای ..