جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سواحل امن_ اندره ژید

هرگز

 

هرگز قاره هاي جديد را كشف نخواهيم كرد

مگر آن كه شهامت دور شدن از سواحل امن را پيدا كنيم…

آندره ژيد