جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آزرده کردن _ آموزنده

تکستدونی

هر وقت کسی مرا آزرده کند سعی می کنم آنقدر روحیه ام را بالا ببرم تا دلخوری نتواند خود را به آن برساند.
بشر هر اندیشه ای داشته باشد به همان تبدیل میشود.