جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تــــــو شبیه دیگران نیستـــی!

کامران رسول زاده

تــــــو شبیه دیگران نیستـــی!
دیگران حـــرف میزنند ، راه میـــروند ، نفس میکشند …
تـــــو

نه حـرف میــزنی , نه راه میــروی
و نه میگذاری نفس بکشم!!

کامران رسول زاده

به ساعت من_کامران رسول زاده

کامران رسول زاده

به ساعت من
تو
تمام قرارها را نیامده ‏ای،
کدام نصف‏ النهار را از قلم انداخته‏ ام…
قرار روزهای بی قراریم!
کجای آسمان ببینمت؟
من از جست و جوی زمین خسته‏ ام…

کامران رسول زاده

پرواز کن_کامران رسول زاده

بندِ پایانی

 

به پرندگانی که زبان مرا می فهمند بگو

پرواز کنند،

بگو

من خواستم از بندِ پایانی این شعر بپرم

اما

بال نداشتم.. 

کامران رسول زاده

حضور تو ـ کامران رسول زاده

کامران رسول زاده

تاثیرِ پروانه‏ ایِ حضور تو در شب‏ هام
همین شمعی‏ ست که دارم می سوزد،
همین عمری ست که دارم از دست می رود،
همین بوی گل
که دارم مست می کند
من از حضور تو در شب‏ هام
پروانه‏ ام…

کامران رسول زاده

به زمین بگو _کامران رسول زاده

یار

به زمین بگو مرا نگیرد
من از جاذبه ی چشم های توست
که نمی افتم…

کامران رسول زاده