جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سکوت چشم هایم _عاشقانه

سکوت چشم هایم

 

اگرسکوت چشم هایم را
می شنیدی
من تمام
ترانه های عاشقانه جهان را
برایت می خواندم