جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زنگ ها به صدا در مي آيند

زنگ ها به صدا در مي آيند

زنگ ها به صدا در مي آيند

ذهن من در گذر از ديروز است

من به خوشبختي يك شاپركم

كه به هر گوشه ي اين باغ تعلق دارم

وسعت باغ به اندازه ي چشمان سحرخيز من است ….