جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

عجب دنیاییست_احمد شاملو

احترام گذاشتیم و فکر کردند نمی فهمیم توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم وای به حال این مردم نه احترام سرشان می شود نه توجه کنار این مردم شاد نمی شوی فقط تنهایی را بیشتر حس می کنی حسین پناهی

عجب دنیاییست!
در کله پزی ها هم زبان از مغز گرانتر است!
درست مثل جامعه که چرب زبانها از عاقلان ارزشمندترند!

احمد شاملو