جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_عاشقانه

چای

ﭼﺎﯼِ ﺩﺍﻏﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺩﺍﺩﻡ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻡ،ﺍﺯ ﺩﻫﻨﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ …

کم دارم حضور تو را

چای

کم دارم حضور تو را

کنار عطر دو چای دارچین

و شب نشینی دو نفره

نا اتنهای شب

و ارام گرفتن در اغوشت

تو را عجیب….

کم اوردام!!!!