جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پیرمرد همسایه_ حسین پناهی

پیرمرد همسایه

پیرمرد همسایه آلزایمر دارد
دیروز زیادی شلوغش کرده بودند
او فقط فراموش کرده بود از خواب بیدار شود…!

 حسین پناهی