جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پنهای_ عاشقانه

یار

گذاشته ام همه خیال کنند
از یادت برده ام !
پنهانی دوست داشتنت
حالی دارد که نپرس …..