جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گوش به نواي درون خود بسپاريد_الهی قمشه ای

الهی قمشه ای

شما رهبر ارکستر سمفونیک افكار و احساسات خويشيد.

نبايد گامهاي خود را با صداي طبل و شيپور ديگران هماهنگ كنيد.

گوش به نواي درون خود بسپاريد.

نواهايي كه از درونتان بر ميخيزد را هدايت كنيد.

الهی قمشه ای