جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

من زندگی را دوست دارم….

من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم

من زندگی را دوست دارم
ولی از زندگی دوباره میترسم!
دین را دوست دارم
ولی از کشیش ها میترسم!
قانون را دوست دارم
ولی از پاسبانها می ترسم!
عشق را دوست دارم
ولی از زن ها می ترسم!
کودکان را دوست دارم
ولی از آینه می ترسم!
سلام را دوست دارم
ولی از زبانم می ترسم!
من می ترسم، پس هستم
اینچنین می گذرد روز و روزگارمن!
من روز را دوست دارم
ولی از روزگار می ترسم!
حسین پناهی

دل دهاتی _ حسین پناهی

تکستدونی

ای دل دهاتی
به کشک شور بساز که قند شهر, دروغی بیش نیست…

حسین پناهی

گرگ و چوپان _ حسین پناهی

تکستدونی

اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند
دیگر گوسفند نمی درند
به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند!
حسین پناهی