جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

فرزندِ کدامین فصل باشم

که پاییز را به یادت نیاورم

با غروب‌های غمگینی که دارم
با آسمانِ نیمه ابری چشمانم
با ایمانِ معصومانه‌ام به حفظِ هر چه خاطره
با شوقی که بدونِ تو ، از روزگارم پرّ می‌‌کشد
بگو
فرزندِ کدامین فصل باشم
که پاییز را به یادت نیاورم
و رنجِ مبهمِ برگ ریزان را ؟؟؟
.
نیکی‌ فیروزکوهی