جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زندگیت_عاشقانه

عشق

گاهي مي توان همه ي زندگي رادر آغوش گرفت و بوسيد !
كافيست يك نفر تمام زندگيت باشد…!!

آرزو می کنــم عشقی ابدی را فقــط با “تـــو” …

تو

آرزو می کنــم عشقی ابدی را فقــط با “تـــو” …

پیرمـــردی را می گویـــم که هنوز لیلی اش را عاشقانه می بوسد،

و در آغوش می کشد !

دلتنگی _عاشقانه ها

پرنده

دلتنگی
گاهی چیزی است
مثل یاكریمی
كه لای پنجـــره گیـر افتاده
و گاهی
تصویــر آخرین خرمـالوهای شاخه‌های پاییـز است…