جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

يا برو يا بمان _نادر ابراهيمي

نادر ابراهيمي

يا برو يا بمان
    مي داني ؟
وقتي قبل از برگشتن
فعل رفتني در کار باشد
محبت خراب مي شود
محبت ويران مي شود
محبت هيچ مي شود
باور کن
 
يا برو يا بمان
اما اگر رفتي
هيچ وقت برنگرد
هيچ وقت
 
نادر ابراهيمي