جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

لمسِ تن تو_احمد شاملو

ولنتاین

لمسِ تن تو
شهوت است و گناه
حتی اگر خدا عقدمان را ببندد
داغیِ لبت ، جهنم من است
حتی اگر فرشتگان سرود نیکبختی بخوانند
هم آغوشی با تو ، هم خوابگیِ چرک آلودی ست
حتی اگر خانه ی خدا خوابگاهمان باشد

فرزندمان، حرام نطفه ترین کودک زمین است
حتی اگر تو مریم باشی و من روح القدس
خاتون من
حتی اگر هزار سال عاشق تو باشم ،
یک بوسه
یک نگاه حتی ـ حرامم باد
اگر تو عاشق من نباشی

احمد شاملو

بانوی کسی باش که بهار را دوست دارد

بانوی کسی باش که بهار را دوست دارد

بانوی کسی باش
که بهار را دوست دارد
و باران را
و رسیدن را..

نیکی‌ فیروزکوهی

مردها هم ميتوانند فرشته باشند…

گاهى از پيله ى خوابهايم بيرون بيا..!، بگذار تو را به همه ى زنهاى دنيا نشان بدهم، و ثابت كنم كه مردها هم ميتوانند فرشته باشند... آرزو پارسى

مردها هم ميتوانند فرشته باشند…

من ،مردى را ميشناسم
كه كفِ زلالِ قلبش ،
در عمقِ چشمانش پيداست..

مردى با نگاهى پر از آيينه…!
دستهايى شبيه پرواز..
و آغوشش، اقيانوس آرامِ مهر،

مردى كه ، بوسه هايش با اجازه
و نوازشهايش، نسيم وار، از
كنارِ گيسوانم ميگذرد..

من مردى را ميشناسم
كه مالك قلبم نيست!
فرمانرواى افكارم نيست!
كه ،
هم خانه ايست در دلم..
و هم باوريست ، بى آلايش…

مردِ رويايىِ من،

گاهى از پيله ى خوابهايم بيرون بيا..!،
بگذار تو را به همه ى زنهاى دنيا
نشان بدهم،
و ثابت كنم كه مردها هم ميتوانند
فرشته باشند…

آرزو پارسى

ماه مهر

ماه مهر

از مهر بگو ماهِ من !
من … سراپا گوشم