جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

چه ظریفانه است _عاشقانه

دل ادمی

چه ظریفانه است !
خلقت قلب آدمی ؛
به کلامی می شکند …
به لحنی می سوزد …
به نگاهی جان می گیرد …
و
به یادی می تپد