جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پرنده _ اموزنده

پرنده ای که روی یک شاخه‌ی درخت نشسته هرگز نمی ترسد که شاخه بشکند، چون به بال‌های خودش اطمینان دارد، نه به شاخه‌ی درخت

پرنده ای که روی یک شاخه‌ی درخت نشسته

هرگز نمی ترسد که شاخه بشکند،

چون به بال‌های خودش اطمینان دارد،

نه به شاخه‌ی درخت