جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلم کوچک است…

نیمکت

دلم کوچک است!
کوچکترازباغچه ی پشت پنجره!
ولی آنقدر جادارد
که برای دوستی که دوستش دارم 
نیمکتی بگذارم برای همیشه…